Metody nauczania

W moim przekonaniu celem współpracy ucznia i nauczyciela jest wytworzenie umiejętności, które pozwolą uczniowi samodzielnie komunikować się w języku obcym, a także pokierować swoim dalszym rozwojem językowym tak, aby utrzymać znajomość języka na satysfakcjonującym dla ucznia poziomie po zakończeniu współpracy z nauczycielem.

Podejście takie nazywa się podejściem nakierowanym na autonomię ucznia i nauczyciela. Zakłada ono, że elementami ważnymi dla przebiegu nauki są nie tylko poziom językowy, który reprezentuje uczeń, lecz w większym nawet stopniu kwestie takie, jak stosunek emocjonalny ucznia do poznawanego języka, zdolność radzenia sobie ze stresem podczas budowania wypowiedzi, zdolność ucznia do przejęcia części odpowiedzialności za swoje postępy (np. przyjęcie aktywnej postawy – współdecydowanie o tempie i organizacji zajęć oraz praca samodzielna), motywację ucznia czy choćby sprawę tak prozaiczną, jak zasób czasu wolnego, który uczeń może i chce poświęcić językowi obcemu.

Co to oznacza w praktyce?

Na początku współpracy podczas lekcji próbnej omawiam z każdym Uczniem jego oczekiwania i potrzeby. Dzięki temu mogę nakreślić właściwą strategię postępowania dla danej osoby. Wspólnie ustalamy strategię i tempo działania, którą po przedyskutowaniu możemy jednak elastycznie zmieniać w toku nauki.

Ze względu na różnice indywidualne Uczniów, dla niektórych będę przewodnikiem, który nakreśli cele, strategie postępowania i oceni rezultaty, a dla innych raczej towarzyszem, który czuwa merytorycznie, pozwalając na duży zakres swobody i samodzielności w podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku nauki. Zawsze staram się jednak zachęcać ucznia do przejmowania inicjatywy w nauce, ponieważ to ona będzie umożliwiała dalszy rozwój językowy Ucznia po zakończeniu naszej współpracy.

Swoim Uczniom pomagam i towarzyszę w nauce poprzez dobór interesujących materiałów  i przydatnych w codziennym życiu zagadnień, cierpliwe wyjaśnianie nowych tematów i wprowadzanie ich w tempie dostosowanym do potrzeb Ucznia, udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z językiem angielskim. Pilnuję tego, by atmosfera na lekcji była serdeczna, a stres minimalny. Nigdy nie krytykuję umiejętności Uczniów, choć wymagam od nich przestrzegania tego, co razem zaplanujemy. Zachęcam do wyrażania opinii na temat tego, co Uczeń sądzi o treści i formie zajęć oraz jestem otwarta na propozycje oraz dialog.

Zapraszam do współpracy!
Dagmara Świątek