O mnie

Nazywam się Dagmara Świątek.

Język angielski jest moją pasją oraz narzędziem pracy. Kocham to, co robię i swoim entuzjazmem staram się zarażać Uczniów.

W 2012 roku uzyskałam dyplom magistra filologii angielskiej na Wydziale  Neofilologicznym Uniwersytetu Śląskiego.  Studia uzupełniające magisterskie były kontynuacją ukończonych przeze mnie w 2010 roku studiów licencjackich na tym samym kierunku. W latach 2012-2013 byłam doktorantką w Instytucie Języka Angielskiego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego.

Od czasu ukończenia studiów nieustannie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc biernie oraz czynnie w konferencjach naukowych, dokształcając się samodzielnie lub przygotowując publikacje – w punktowanych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych ukazały się do tej pory trzy artykuły mojego autorstwa.

Nauczanie języka angielskiego fascynuje mnie od wielu lat. Szczególnie ciekawa wydaje mi się rola relacji nauczyciel-uczeń oraz mechanizmów poznawczych wykorzystywanych w przyswajaniu nowego języka.

Moje doświadczenie z nauczaniem języka angielskiego sięga 2008 roku, kiedy zaczęłam udzielać korepetycji z języka angielskiego. Współpraca z Uczniami dawała mi dużo satysfakcji i z biegiem czasu zaczęło pojawiać się coraz więcej osób zainteresowanych moimi lekcjami. To właśnie pozytywna informacja zwrotna i zadowolenie Klientów zainspirowały mnie do założenia szkoły językowej on-line – najpierw w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, a od 2014 roku w postaci firmy zarejestrowanej pod nazwą Angielski z Dagmarą.

Oprócz nauki indywidualnej prowadziłam też zajęcia ze studentami anglistyki Uniwersytetu Śląskiego w ramach moich obowiązków doktorantki. Praca ta pozwoliła mi się dodatkowo przekonać, jak ważne jest indywidualne podejście do Ucznia i jak bardzo różni się tempo i rodzaj postępów w nauce indywidualnej i grupowej.

Zapraszam do współpracy!

Dagmara Świątek