Jak wygląda lekcja Skype?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak możliwa jest nauka przez Skype. Jak wygląda lekcja przez Internet? Czy jest podoba do nauki w „realnym świecie” czy może czymś się różni?

Skype jest tylko narzędziem, z którego korzystają realne osoby. Połączenie odbywa się na żywo, a lekcja przez Skype jest tak samo realna, jak lekcja w szkole językowej. Jedyna różnica polega na tym, że fizycznie uczeń i nauczyciel nie znajdują się obok siebie. Aby zminimalizować negatywne skutki tego oddalenia, podczas lekcji przez Skype korzystam ze swoimi Uczniami z kamery Internetowej.

Oczywiście może zdarzyć się, że z przyczyn technicznych przekaz z kamery będzie bardzo złej jakości lub będzie wręcz niemożliwy. Między innymi wyeliminowaniu tego typu ryzyka służy darmowa lekcja próbna, która przysługuje każdemu nowemu Klientowi. W przypadku problemów z obrazem można zrezygnować z dalszej nauki bądź podjąć decyzję o nauce bez obrazu z kamery.

Poza przekazem obrazu i dźwięku z mikrofonu Skype umożliwia transmitowanie plików dźwiękowych, co wykorzystuję puszczając Uczniom nagrania podczas rozwiązywania zadań ze słuchania. Korzystam także z tablicy interaktywnej, czyli strony internetowej, na której zalogowane osoby mogą w tym samym czasie pisać, rysować i obserwować, co pisze i rysuje druga osoba. Dzięki temu można robić na bieżąco notatki, rysunki i inne przydatne materiały dotyczące lekcji.

Oprócz wymienionych wyżej elementów podczas nauki przez Skype korzystam z Klientami także z materiałów udostępnianych za pośrednictwem usługi Dropbox.

Na początku współpracy wysyłam zaproszenie do tzw. chmury internetowej Dropbox. Po zainstalowaniu odpowiedniego darmowego programu uczeń i nauczyciel uzyskują folder na swoich komputerach, w którym mogą dodawać, edytować i usuwać pliki – wszystkie zmiany pojawiają się automatycznie na komputerze drugiej osoby. Dzięki wykorzystaniu opisanej usługi wszystkie materiały do nauki znajdują się w jednym miejscu i nie ogranicza ich limit wielkości pliku, jak na przykład przy przesyłaniu e-mailem.

Materiały, z których korzystam, pochodzą z podręczników znanych wydawnictw, np. Longman, Oxford, McMillan. Udostępniam też np. materiały do słuchania, artykuły z czasopism, własnoręcznie przygotowane pliki i nagrania wymowy. Materiały można wydrukować lub korzystać z nich na komputerze.